This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

143.8fm shares

Hpda hapur tinder dating site

opinion

När WSP analyserat hur rustade världens storstäder är för framtida utmaningar så hamnar Stockholm på tredje plats. Det pekar alltjämt uppåt för omsättningen i Sveriges stadskärnor. Både service och handel ökar liksom antalet arbetstillfällen.

Suhail (@suhbhat) | Twitter BBC...

Kungsbacka hamnar i topp framför ett pärlband av stockholmskommuner när WSP rankar Sveriges mest robusta regioner och kommuner. WSP har ännu en gång fått förtroendet att översätta världens mest erkända standard för projektledning till svenska. Den 29 november släpps årets case i H, tävlingen där studenter från svenska högskolor och universitet får tävla om WSPs Framtidsstipendium. När caset är släppt har de tävlande timmar på sig att leverera den bästa lösningen.

News feed